Ar prieku paziņojam, ka esam veiksmīgi realizējuši projektu “Pārvietojamās vissezonas moduļu mājas iegāde, tūrisma vietas - brīvdienu māja "Jaunliedagi" - izveidei”.

Projekts īstenots biedrības Liepājas rajona partnerība izsludinātajā atklātā konkursā, pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar līdzfinansēto projektu Nr.22-02-AL13-A019.2103-000014, SIA Jaunliedagi ir  iegādājušies pārvietojamo vissezonas moduļu māju, ar mērķi jaunas tūrisma vietas - brīvdienu māja "Jaunliedagi" - izveidei, Dienvidkurzemes novada tūrisma attīstības veicināšanai. Ēka tiks izīrēta, kā naktsmītne, tā radot jaunu tūrisma vietu un pakalpojumu Vērgales pagastā, Saraiķos. Brīvdienu mājas un īpašuma “Jaunliedagi” atrašanās vieta ir īpaša – teritoriju ieskauj upe Bubieris ar izteku jūrā un Bubierpieteka.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/.../rural-development.../index_lv.htm